رویای قبل اتاق خواب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مبلمان اتاق خواب ممکن است تبدیل به دشوار و بدون ایده های طراحی داخلی. با این حال، در این بازی مقدار زیادی از ایده ها وجود دارد، و شما می توانید مقدار نامتناهی از لامپ، فرش، تخت، و غیره را انتخاب کنید

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

DesignDreamBedroomMakeover