Doraemon کیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سعی کنید برای رسیدن به بالای صفحه بدون ضربه زدن به پرندگان. Doraemon پرواز می کند تا به مقصد نهایی برسد.

کنترل بازی:
در بازی

Evade Flying Cartoon