Doraemon Kite Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Cố gắng để đạt đến đỉnh mà không đánh các loài chim. Doraemon đang bay cao để đạt đến đích cuối cùng.

Điều khiển:
Trong game

Evade Flying Cartoon