phân chia thần thánh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn là thánh peter và vai trò của bạn là tạo ra sự phân chia thiêng liêng bằng cách sắp xếp những linh hồn tốt từ những người xấu được thể hiện bằng cách nảy những quả bóng đen và trắng. những linh hồn này sẽ cố gắng thoát ra một cách ngẫu nhiên và bạn cần tách chúng ra hoàn toàn kịp thời. sử dụng thời gian hoàn hảo và kiểm soát các cổng ngọc trai.

Điều khiển:
trong game

bóng% 0a kỹ năng chuột% 0a thời gian