Disney công chúa và bạn bè - Hidden Treasures Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Khám phá kho tàng và các mục ảo thuật do tiết lộ các gạch.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Memory TreasurePrincessAndroid GirlsDisneyFriendsHiddenTreasures