طراحی سردستهزنان خواننده اپرا 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

در نسخه چهارم طراحی سردستهزنان خواننده اپرا، خلاق ترین سطح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی از مد خارج از غرفه. شما قادر خواهید بود به لباس مدل، همانطور که در تمام بازی های مد، اما بهترین بخش این خواهد بود کمد لباس خود را برای ایجاد، تغییر لباس که در حال حاضر هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpDesignDiva