Thiết kế Diva 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Trong phiên bản thứ tư của Thiết kế Diva, các khía cạnh sáng tạo nhất của thời trang nổi bật. Bạn sẽ có thể ăn mặc một mô hình, như trong tất cả các trò chơi thời trang, nhưng phần tốt nhất sẽ được để tạo ra tủ quần áo của bạn, thay đổi quần áo có mặt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpDesignDiva