دختر تیره موی سرخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بانوی دوست داشتنی در این لباس های خیره کننده در عشق است. او همچنین دوست دارد که آرایش خود را انجام دهد تا بیشتر قابل توصیف باشد و البته زیبا باشد.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up Makeover / Make-up