کلون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

نمایش برخی از مهارت های بازیکن تیم در این پلت فرم بازی منطق. پرش و اجرا و سوئیچ بین دیدن و به یکدیگر کمک کنیم.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyClone