Castlevania Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Bạn đến trở lại Transylvania và bạn bị giảm dracula, nhưng một cái gì đó vẫn được làm phiền bạn. tin đồn kể rằng các linh mục thị trấn đã được nói chuyện shit về bạn! Bạn sẽ phải đứng trong thời gian này của mình để dạy rằng linh mục một bài học.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCastlevania