Burger bận rộn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cố gắng để làm cho bánh mì kẹp thịt và khách hàng đơn đặt hàng khác như nhanh như bạn có thể!

Điều khiển:
Chuột - Tương tác

BurgerBusy