ורגר עסוק משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

נסה להפוך המבורגרים ללקוחות הזמנות אחרות מהר ככל שאתה יכול!

בקרות משחק:
עכבר - אינטראקציה

BurgerBusy