Bratz đối tượng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Những đứa trẻ Bratz cũng biết làm thế nào để làm việc trong một nhóm. Tất cả họ đều phải di chuyển mọi thứ từ trên lầu để ở tầng dưới. Bạn được phép bấm vào một lần trên mỗi đứa trẻ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

KidsMouse SkillGirlBratzObjects