אופניים להתחפש משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

המודל במשחק הזה הוא עושה הפעלת צילום לקדם אופניים חדשים. היא תנסה את כל בגדי הספורט החדישים והמקוריים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Dress UpBike