Xe đạp Dress Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mô hình trong trò chơi này là làm một chụp ảnh để thúc đẩy một chiếc xe đạp mới. Cô sẽ cố gắng trên tất cả các mới nhất và độc đáo quần áo thể thao.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpBike