بن 10 باند جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

راهنما بن 10 کشتن تمام مردمان بد در خیابان و نابود کردن باند و رئیس از آنها.

کنترل بازی:

استفاده از دستورالعمل

ShootingShoot 'em UpBloodKillingShotgunCollecting GunsGang