دنده نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

بازی جنگ های راهبردی. هدف شما این است که تسخیر جهان است. نگاهی به اتهام عملیات نظامی و وارد قلمرو دشمن از طریق هوا، دریا و زمین.

کنترل بازی:
در طول جنگ: [فلش چپ / راست] و یا [A] / [D] به حرکت واحدهای field.Click به آموزش و یا استفاده از [1 .. 9] کلید میانبر.

SkillShootDefendBattleGear