Khái niệm cơ bản Dress Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi thời trang này, giúp mô hình của chúng tôi để đạt được mục tiêu của mình: để có được trở lại cốt lõi của thời trang. Thời trang khoa trương quá mức và đôi khi làm cho spin đầu của bạn. Bản chất của sự thanh lịch là tối giản.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpBasics