BaffOtron بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   181 94.74% with 19 votes

آیا رئیس خود را به شما دوست ندارید؟ آیا شما می خواهید به استفاده از مشت خود را به ضرب و شتم او را؟ و یا استفاده از میله های او را ضرب و شتم بیا به بازی این بازی و انجام آنچه شما می خواهید!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

FunnyViolenceAndroid Baffotron