Aderans rừng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Giết tất cả các kẻ thù trong rừng

Điều khiển:
B = Thả Bom
R = lại
Space = Thay đổi vũ khí
Chuột = Mục tiêu và Nhấn vào đây để bắn

ShootingAderansForest