Zombie Horde 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Giết tất cả các zombies và tìm kiếm một cách để thoát khỏi thành phố!

Điều khiển:
Aswd cho phong trào
Sử dụng chuột để nhắm
trái bấm vào để bắn vũ khí chính
không gian để sử dụng vũ khí phụ
R để tải lại

ShootingActionZombiesKillingSearch And DestroySeriesHorde