دختران زودیاک لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

سخت افزار دختر خود را انتخاب کنید و تصمیم می گیرید که لباس آیتم نیاز به تغییر دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpZodiacGirls