لئو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

لئو یکی از دوازده نشانه هایی از زودیاک است. نماد آن یک شیر است. افرادی که تقریبا بین ژوئیه 23 و در 22nd مرداد متولد تحت این علامت می آیند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlSeriesDress UpZodiacGirls