X-men Trio Squad Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5621 72.73% with 77 votes

Lựa chọn riêng của nhóm X-men của bạn và chống lại kẻ thù của bạn bằng cách gõ ba chữ cái đầu tiên của tên của X-men bạn đang chơi khi tín hiệu đã sẵn sàng xuất hiện. Bạn cũng có thể thay đổi anh hùng chơi hiện tại của bạn. Chỉ cần nhấn nút quay lại sau khi bạn 'lại thực hiện thực hành. Timings khác nhau dẫn đến các cuộc tấn công khác nhau, và họ đang mạnh hay yếu tùy thuộc vào nhân vật phản diện kẻ thù của họ. Tận hưởng!

Điều khiển:

Để gõ chữ 1,2,3 - - Chuột - Để tương tác
bàn phím.. Thay đổi thành viên trong nhóm.

FightingActionTiming X-menTrioSquad