Đánh bại trận Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   94 69.23% with 13 votes

Chiến đấu sử dụng di chuyển sáng tạo tương tự như đẩy Vũ phím cách mạng Dance.

Điều khiển:
Player 1:
Z, X, C - Tấn công / bảo vệ Kỳ Thủ 2:
I, O, P - Tấn công / bảo vệ..

FightingActionTiming BeatBattle