مسابقه x-mas-3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدایای کریسمس شما در اینجا قرار دارد و چیزی از آنها کمتر از ساعات طولانی سرگرمی و سرگرمی انتظار ندارید. x-mas match 3 بازی سرگرم کننده اعتیاد آور match3 است. برای به دست آوردن هدایای بیشتر این کریسمس با 3 یا بیشتر هدایای کریسمس مطابقت دهید.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Matching Christmas Timing Android Html5 Match 3 Mobile Touchscreen Santa Connecting