Wheelie מכוניות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   46 40% with 10 votes

בחר את המכונית שלך ולדהור בדרך המרוץ. משוך wheelie במשך זמן רב ככל האפשר כפי שאתה במירוץ.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ חץ שמאלה
מפתח -. אחורה Lean חץ ימינה
מפתח -. להישען קדימה
מקש חץ -. בלם.

DrivingObstacleWheelieCars