משקולות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

להראות לעולם כמה חזק אתה באמת ומה אתה עשית לדרך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyWeights