Triachnid Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Giúp đỡ các con nhện tìm kiếm đứa trẻ mồ côi cho thực phẩm của mình. Vào lúc bắt đầu của trò chơi bạn có một hướng dẫn cuốn sổ nhỏ.

Điều khiển:
Chuột - Kéo bàn chân của mình cùng
Spacebar -. Grab các đối tượng
Ctrl -. Gởi Web
W, A, S, D -. Cân bằng.

AdventureTriachnid