وایکینگ ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

طوفان قلعه در ماجراهای جذاب از وایکینگ ها.

کنترل بازی:
تا پیکان - پرش / صعود
فلش به سمت راست / چپ - پیاده روی
DOWN ARROW - اردک فاصله
- حمله.

FightingAdventureKnightBeat 'em UpSide ScrollingViking