Swarm 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của bạn là để loại bỏ những con ong bắp cày dao cạo với thanh kiếm đáng tin cậy của bạn. Như bạn chơi, căn phòng sẽ giảm. Không bước ra khỏi tổ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSwarm