Siêu Villain Smash Out Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Cũng trò chơi này giống như một trò chơi 3 trong một. Nó có đặc tính của 3 trò chơi như Arkanoid, hockey trên băng, và bàn tương tự như trò chơi gọi là Block Breaker.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillSuperVillainSmash