اسکادران جنگ z بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی باور نکردنی و فضولی کشتی که در آن شما باید بهترین نمره خود را در برابر دشمنان متعدد دریافت کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Shoot 'em Up Space Spaceship Mouse Skill Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen