Không gian Xuttle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bay tàu không gian của bạn trên một hành tinh xa xôi và thu thập các tế bào nhiên liệu để ở lại nổi mà không bị rơi. Nhưng như bạn có được nhiên liệu hạn chế, bạn phải lấy các tế bào nhiên liệu popping lên từ cơ sở để ở lại nổi. Giữ một mắt trên đồng hồ nhiên liệu ở phía trên trái và thu thập các tế bào nhiên liệu trước khi máy đo đạt đến số không hoặc bạn sẽ sụp đổ và mất.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnySpaceXuttle