Không gian Suit Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Trong một tương lai xa xôi, chúng ta có thể sống trong không gian, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ ý thức của chúng ta về phong cách. Chúng ta chỉ cần để có được sử dụng để mặc quần áo công nghệ và cảm giác như đang sống trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsSpaceSuitDressup