Space Channel 5 Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Ăn mặc trò chơi với tấn công cụ để lựa chọn.

Điều khiển:
Kéo và thả các mục.

Dress UpGirlDress UpSpaceChannelDressup