Mặt cười chiến tranh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bắn các biểu tượng mặt cười khác. Cảm thấy tương tự như Unreal Flash. Lấy những vũ khí!

Điều khiển:

1-9 Mục đích / shoot - - W -. Chuyển
A -. Di chuyển trái
D - Move Right
chuột.. Chọn vũ khí
E -. Hiển thị bảng điểm.

FightingShootingActionShoot 'em UpSmileys