شطرنج لبخند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

سعی کنید بهترین خود را برای برنده شدن در یک بازی شطرنج در مقابل smily بد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyChessBoard Smileys