Sagway משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

החבר שלך רוצה לקחת את החברה שלו לטיול רומנטי דרך הפרק, אבל יש יותר מדי אנשים ישנים בדרך יש לו התפקיד שלך כדי לעצור אותם.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnySagway