رومرو و جولیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

در اینجا ما باید یک بازی بسیار عاشقانه است، که ما چیزی عشق واقعی را نشان می دهد. ما قادر خواهد بود به لباس هر دو دوستداران مناقصه ها و مزایده ها، بغل کردن یکدیگر به عنوان اگر آنها تنها کسانی که وجود داشته.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpRomeroJulia