Rogue קופידון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

תקיפה השוטר היא על קופידון Rogue בשם רודו ... ובכן, קופידון הרפתקן וחסר פשרות!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionRogueCupid