הילדה קופידון להתלבש משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מלאך הבחורה הזאת רוצה לעלות על action.Click זיווג הקטגוריות ולאחר מכן את האפשרויות כדי לראות אותם על הילדה קופידון.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsCupid