ربات توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

حفاظت از خود را از حملات توپ ربات، اجتناب و شکستن آنها را پرتاب او راکت.

کنترل بازی:
چپ / راست فلش - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

RobotsBallRocket