فونز نیروی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما یک ماشین کشتار. قدرت تا mech خود را و از بین بردن تمام دشمنان که در راه خود می آیند!

کنترل بازی:
فلش و یا WASD = حرکت ماوس = هدف

RobotsShootingActionKillingForce