móc áo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trò chơi là trên dây. chạm vào màn hình để móc với chuỗi và nhảy qua để vượt qua cấp độ. có nhiều chướng ngại vật trên đường nếu bạn bị mất chuỗi, bạn sẽ rơi xuống. Vì vậy, tiếp tục khai thác và được nối với chuỗi

Điều khiển:
trong game

Adventure Stick Mouse Skill Jumping Webgl Physics