رنه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

رنه یک دختر جذاب، نوعی که شما اصلا اغلب در کوچه و خیابان است. چرا که آن چشمان آبی او شدید و یا چگونه به طور طبیعی او معمولا هر نوع لباس یا لوازم جانبی می پوشد، او تا به زیبایی طبیعی معمولی است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpRenee