رگی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی، شما یک بلوند زیبا با dreadlocks و شیک لباس می پوشن. همه چیز در سبک رگی: مد، جو، موسیقی و شرکت از یک زن و شوهر از شیر.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpReggae