اشعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

کنسرت یک روز در زندگی ری، قاتل خیابانی محلی خود و هیتمن. شما به عکس در این

کنترل بازی:
· Play This Game = Use Your mouse

Arcade Shooting Killing Multiple Choice