جوجه پانک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جوجه پانک صحنه و لباس هالووین! چه نوعی از لباسها را باید از او لغزش!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverPunkChick