Power Rangers đỏ nóng cứu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   500106 82.51% with 606 votes

Các Tiến sĩ ác Mercer đã bị mắc kẹt Tommy! Nó 's bây giờ đến bạn để khai thác các quyền hạn của Rangers còn lại và cứu anh ta. Mỗi lần sử dụng khả năng Rangers để có được thông qua mỗi cấp. Màu xanh kiểm lâm có siêu Shield, Hồng Kiểm lâm có siêu Sức mạnh trong khi vàng kiểm lâm đã Sonic Scream. Bạn cũng phải thu thập các biểu tượng đặc biệt để giữ cho bạn sống sót trong trò chơi này. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Trong trò chơi

Power Rangers Rescue